ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây đúng: 

  • A. Thực hiện nội quy của nhà trường
  • B. Không gây mất trật tự ở bệnh viện
  • C. Không xã rác nơi công cộng
  • D. A, B, C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Thực hiện nội quy của nhà trường

  + Không gây mất trật tự ở bệnh viện

  + Không xã rác nơi công cộng

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 8593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1