• Câu hỏi:

  Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào? 

  • A. Mùa xuân năm 40 TCN 
  • B. Mùa xuân năm 40
  • C. 981
  • D. 938

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC