AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích

  • A. Trả thù cho Thi Sách
  • B. Trả thù nhà, đền nợ nước
  • C. Rửa hận
  • D. Trả thù riêng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>