YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy, zt, uv. Kể têb các góc bẹt đỉnh O

  • A. \(\widehat {xOu};\widehat {uOt};\widehat {tOx}\)
  • B. \(\widehat {xOy};\widehat {uOv};\widehat {zOt}\)
  • C. \(\widehat {xOy};\widehat {uOv}\)
  • D. \(\widehat {uOv};\widehat {zOt}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON