YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử có n \(\left( {n \ge 2} \right)\) đường thẳng đồng quy tại O thì số góc tạo thành là

  • A. 2n(n - 1)
  • B. \(\frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\)
  • C. 2n(2n - 1)
  • D. n(2n - 1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì có n \(\left( {n \ge 2} \right)\) đường thẳng đồng qui tại O nên số các tia chung gốc tạo thành là 2n tia

  Số góc tạo thành là \(\frac{{2n\left( {2n - 1} \right)}}{2} = n\left( {2n - 1} \right)\) góc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF