AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp cần thực hiện :

  • A.  Thường xuyên.       
  • B. Không thường xuyên.
  • C. Khi nào rãnh.                
  • D. Một ngày một lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp cần thực hiện thường xuyên

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>