AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bình hoa cắm dạng tỏa tròn đặt ở đâu là phù hợp?

  • A. trên bàn học tập
  • B. trên tủ
  • C. trên kệ
  • D. trên bàn tiếp khách

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Bình hoa cắm dạng tỏa tròn đặt trên bàn tiếp khách là phù hợp. 
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>