AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để có 1 bình hoa đẹp, khi cắm hoa ta cần đảm bảo mấy nguyên tắc cơ bản:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Để có 1 bình hoa đẹp, khi cắm hoa ta cần đảm bảo 3 nguyên tắc cơ bản
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>