AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải các bất phương trình:

  a) 3x - 5 \( \le \) x + 1                                             

  b) \(\frac{{2x - 2}}{3} > 2 - \frac{{x + 2}}{2}\)

   

  Lời giải tham khảo:

  a) 3x - 5 \( \le \) x + 1     

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 2x \le 6\\
   \Leftrightarrow x \le 3
  \end{array}\)

  Vậy bpt có tập nghiệm S = \(\left\{ {x \in R/x \le 3} \right\}\)

  b) \(\frac{{2x - 2}}{3} > 2 - \frac{{x + 2}}{2}\)

  <=> 2(2x - 2) > 12 -  3(x + 2)

  <=> 4x - 4 > 12  - 3x – 6

  <=> 4x + 3x >  12 – 6 + 4 

  <=> \(x > \frac{{10}}{7}\)

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:  S = \(\left\{ {x \in R/x > \frac{{10}}{7}} \right\}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>