AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

  \(\frac{{1 - 2x}}{4} - 2 < \frac{{1 - 5x}}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{1 - 2x}}{4} - 2 < \frac{{1 - 5x}}{8} \Leftrightarrow \frac{{2(1 - 2x)}}{8} - \frac{{16}}{8} < \frac{{1 - 5x}}{8}\\
   \Leftrightarrow \frac{{2 - 4x - 16 - 1 + 5x}}{8} < 0 \Leftrightarrow \frac{{x - 15}}{8} < 0 \Leftrightarrow x - 15 < 0 \Leftrightarrow x < 15
  \end{array}\)

  Vậy nghiệm của bất phương trình là: {x/x< 15}    

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>