AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

  Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày được 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 52 ha. Vì vậy, đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định?

  Lời giải tham khảo:

  + Gọi x là diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch (ha; x > 40)            
  + Diện tích ruộng đội đã cày được là: x + 4  (ha)

  + Số ngày đội dự định cày là: x/40  (ha) . Số ngày đội đã cày là:\(\frac{{x + 4}}{{52}}\)  (ha)                                                

  + Đội cày xong trước thời hạn 2 ngày nên ta có ptrình: \(\frac{x}{{40}} - \frac{{x + 4}}{{52}} = 2\)   

  + Giaỉ phương trình được:  x = 360                                                                     

  + Trả lời đúng : diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch là 360 ha        

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>