AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

   

  Phát biểu

  Đúng

  Sai

  a) Nếu tam giác vuông này có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ với 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng.

   

   

  b) Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

   

   

  c) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k = 1.

   

   

  d) Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau.

   

   

   

  Lời giải tham khảo:

  Phát biểu

  Đúng

  Sai

  a) Nếu tam giác vuông này có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ với 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng.

  X

   

  b) Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

   

  X

  c) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k = 1.

  X

   

  d) Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau.

   

  X

   
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>