YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 1,91 gam hỗn hợp X gồm C3H7Cl và C6H5Cl với dung dịch NaOH loãng vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng, thu được 1,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H5Cl trong hỗn hợp đầu là :

  • A.

   1,125 gam.   

  • B.

   1,570 gam..

  • C. 0,875 gam.  
  • D. 2,250 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl

  Lưu ý: C6H5Cl không tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện đun nóng

  nC3H7Cl = nNaCl = nAgCl = 1,435/143,5 = 0,01 mol

  ⇒ mC6H5Cl = 1,91 - 0,01 x 78,5 = 1,125 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101609

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON