YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mo một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là

  • A.

   9,8 và propan-1,2-điol.   

  • B.

   4,9 và propan-1,2-điol.

  • C. 4,9 và propan-1,3-điol.     
  • D. 4,9 và glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CnH2n+2Ox + (1,5n + 0,5 - 0,5x)O2 → nCO2 +  (n + 1) H2O

  nX = 0,2 mol và nO2 = 0,8 mol

  → 0,2.(1,5n + 0,5 - 0,5x) = 0,8

  → 3n - x = 7

  → n = 3 và x = 2 là nghiệm duy nhất

  X hòa tan Cu(OH)2 → X là CH3CHOH-CH2OH (propan - 1,2 - điol)

  2C3H8O2 + Cu(OH)→ (C3H7O2)2Cu + 2H2O

  0,1                  0,05

  → mCu(OH)2 = 4,9 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101622

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON