YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

  • A. 5,42   
  • B. 5,72    
  • C. 4,72    
  • D. 7,42.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCO2 = 0,17 mol; nH2O = 0,3 mol

  → m = 0,17.12 + 0,3.2 + (0,3 – 0,17).16 = 4,72 (gam)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON