AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ Y thu được CO2, H2O, HCl. Trong phân tử Y chứa nguyên tố nào:

  • A. Cacbon, hiđro, oxi và clo
  • B. Cacbon, hiđro và clo
  • C. Cacbon, hiđro, clo và có thể có oxi
  • D. Cacbon, hiđro, oxi và có thể có clo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên tố Oxi có thể được tạo ra từ hợp chất hữu cơ, cũng có thể do oxi không khí tham gia phản ứng cháy tạo nên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA