AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ?

  • A. Nhất thiết phải chứa Cacbon
  • B. Liên kết trong các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị.
  • C. Phản  ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra hoàn toàn theo một hướng nhất định.
  • D. Không tan hoặc ít tan trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>