AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động cơ 4 kì sử dụng cơ cấu phân phối khí nào?

  • A. Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.
  • B. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Cơ cấu phân phối khí dùng xupap

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>