YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào có nhiệm vụ biến đổi chuyển động tịnh tiến của pistong thành chuyển động quay?

  • A. Con đội
  • B. Bánh răng cam
  • C. Trục cam
  • D. Trục cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chức năng của trục cơ: Dùng để biến đổi chuyển động tịnh tiến của pistong thành chuyển động quay

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA