• Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống: Thực đơn phải đủ các………………… theo cơ cấu của bữa ăn.

  • A. số lượng                     
  • B. chất lượng            
  • C. món ăn chính
  • D. dinh dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC