YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  'Did you enjoy the picnic?' 'I was okay, but I'd rather ________ to a movie.'

  • A. go
  • B. be going
  • C. have gone
  • D. went

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  would rather được dùng ở thì quá khứ có cấu trúc: would rather + have + PP

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10074

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON