• Câu hỏi:

  Để xem thông tin có trong máy tính ta thao tác như thế nào?

  • A. Nháy đúp vào biểu tượng Mycomputer
  • B. Nháy đúp vào biểu tượng Recycle Bin (Thùng rác)
  • C. Nháy vào nút Start
  • D. Tất cả các đáp trên đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC