AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. Tất cả biểu tượng trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA