AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500 g nước ở nhiệt độ 13oC một miếng kim loại có khối lượng 400 g được nung nóng tới 100oC. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 20oC. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J/kg.K
   

  • A. C = 658 J/kg.K
  • B. C = 558 J/kg.K
  • C. C = 485 J/kg.K
  • D. C = 458 J/kg.K

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra:

  \(Q_1=m_1.C_1.(t_1-t_2)=0,4.C.(100-20)\)

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  \(Q_2=m_2.C.(t-t_2)=0,5.4190.(20-13)\)

  Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào:

  \(\begin{array}{l} {Q_{thu}} = {Q_{toa}}\\ \Leftrightarrow 0,4.C.\left( {100 - 20} \right) = 0,5.4190.\left( {20 - 13} \right) \end{array}\)

  ⇒ C = 458 J/kg.K

  Kim loại này là thép.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>