YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng thí nghiệm

  • A. \(t=45^oC\)
  • B. \(t=50^oC\)
  • C. \(t=55^oC\)
  • D. \(t=60^oC\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt lượng mà nước nóng tỏa ra là:

  \({Q_1} = {Q_{toa}} = {m_1}.C.\left( {{t_1} - t} \right)\)

  Nhiệt lượng mà nước lạnh thu vào là:

  \({Q_2} = {Q_{thu}} = {m_2}.C.\left( {t - {t_2}} \right)\)

  Nhiệt lượng mà nước nóng tỏa ra bằng nhiệt lượng mà nước lạnh thu vào nên ta có:

  \(\begin{array}{l} {Q_{thu}} = {Q_{toa}}\\ {m_1}.C.\left( {{t_1} - t} \right) = {m_2}.C.\left( {t - {t_2}} \right) \end{array}\)

  ⇒ \(t=55^oC\)

  Vậy nhiệt độ của hỗn hợp nước khi cân bằng nhiệt là \(t=55^oC\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5338

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA