YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nếu hai vật có nhiệt độ̣ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:

  • A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.
  • B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt \(0^oC\)
  • C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.
  • D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu hai vật có nhiệt độ̣ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5336

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON