YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

  • A. \(5,43^oC\)
  • B. \(6,43^oC\)
  • C. \(7,43^oC\)
  • D. \(8,43^oC\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

  \(Q=m_1.C_1.(t_1-t_2)=0,5.380.(80-20)=11400(J)\)

  • Nước nóng thêm lên:

  ∆t =  = \(\frac{11 400}{0,5.4 200}=5,43^oC\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON