ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để di chuyển tệp tin sang thư mục khác, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây?

  • A. Edit \(\rightarrow\) Copy
  • B. Edit \(\rightarrow\) Cut
  • C. Edit \(\rightarrow\) Paste
  • D. Edit \(\rightarrow\) Delete

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để di chuyển tệp tin sang thư mục khác, em chọn lệnh nào trong các lệnh Edit => Cut

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON