RANDOM
 • Câu hỏi:

  Để sao chép các tập tin trong Windows Explorer, ta chọn tập tin hoặc thư mục và thực hiện:

  • A. Edit \(\rightarrow\) Copy
  • B. Ctrl + C
  • C. Nháy chuột phải, chọn lệnh Copy
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA