YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số \(y = x\cos 2x - \frac{{\sin 3x}}{x}\) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. \({\rm{cos}}2x + 2x\sin 2x - \frac{{3x\cos 3x - \sin 3x}}{{{x^2}}}\)
  • B. \({\rm{cos}}2x - 2x\sin 2x - \frac{{3x\cos 3x - \sin 3x}}{{{x^2}}}\)
  • C. \({\rm{cos}}2x + 2x\sin 2x - \frac{{3x\cos 3x + \sin 3x}}{{{x^2}}}\)
  • D. \({\rm{cos}}2x + 2x\sin 2x - \frac{{3x\cos 3x - \sin 3x}}{{{x^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(y' = \cos 2x - 2x\sin 2x - \frac{{3x\cos 3x - \sin 3x}}{{{x^2}}}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46927

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON