ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải của động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp ?

  • A. Công suất lớn
  • B. Tốc độ quay trung bình
  • C. Hệ số dự trữ công suất lớn.
  • D. Thường là động cơ Điêzen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đặc điểm: 

  • Động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp thường là động cơ Điêzen:

  • Công suất không lớn.

  • Có tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước.

  • Khởi động bằng tay hoặc bằng động cơ phụ.

  • Hệ số dự trữ công suất lớn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON