ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm riêng của hệ thống tryền lực của máy kéo bánh hơi : 

  • A. Tỉ số truyền mô men lớn.
  • B. Có trục trích công suất.
  • C. Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả đều đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON