ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Crass got his position because Hunter thought he was good at_________.

  • A. using language
  • B. managing other people
  • C. understanding colour schemes
  • D. repairing or decorating houses

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25836

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON