AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết là:

  • A. Nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu, nhóm xec-măng
  • B. Nhóm thanh truyền, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu
  • C. Nhóm pit-tông, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu
  • D. Nhóm pit-tông, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Nhóm pit-tông, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>