AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

  ”Khi động cơ làm việc, … chuyển động tịnh tiến trong xilanh, … quay tròn, …là chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu.”

  • A. Pit-tông, trục khuỷu, thanh truyền
  • B. Thanh truyền, trục khuỷu, pit-tông
  • C. Pit-tông, thanh truyền, trục khuỷu
    
  • D. Thanh truyền, pit-tông, trục khuỷu  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Pit-tông, trục khuỷu, thanh truyền

  • Khi động cơ làm việc, Pit-tông chuyển động tịnh tiến trong xilanh, trục khuỷu quay tròn, thanh truyền là chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>