ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau?

  VAR    M, N, P : Integer;

             A, B: Real;

             C: Longint;

  • A. 20 byte
  • B. 24 byte
  • C. 22 byte
  • D. 18 byte

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  22 byte

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8160

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF