YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các  giá trị 1;  0.2;  0.3; 10.99.  Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

  • A. Var X,  Y: byte;
  • B. Var X,  Y: real;
  • C. Var X: real;  Y: byte;
  • D. Var X: byte; Y: real;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Var X: byte; Y: real;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON