YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống : Khi co lại vì nhiệt , nếu bị ... thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
   

  • A. ngăn cản
  • B. khác nhau nhiều
  • C. khác nhau ít
  • D. lực tác dụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi co lại vì nhiệt , nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA