AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó bị cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

  • A. Cong về phía thanh đồng vì đồng co vì nhiệt ít hơn thanh thép.
    
  • B. Cong về phía thanh đồng vì đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.

    
  • C. Cong về phía thanh đồng vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.
    
  • D. Cong về phía thanh thép vì đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Băng kép đang thẳng, nếu làm cho lạnh đi thì nó bị cong về phía thanh đồng vì đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA