AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

  • A. Các số tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên dương
  • B. Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a
  • C. Các số -3; -2; -1 là các số nguyên âm
  • D. Số 0 là số nguyên dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>