AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

  • A. Nếu tổng hai số tự nhiên bằng 0 thì cả hai số tự nhiên đó đều bằng 0
  • B. Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cả hai số nguyên đó đều bằng 0
  • C. Tổng của nhiều số nguyên âm cũng là một số nguyên âm có giá trị tuyệt đối bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó
  • D. Tổng hai số đối luôn bằng 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>