AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 5 là

  • A. 1
  • B. -1
  • C. 2
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có tổng: (-4) + (-3) + (-2) +(-1) +0 +1 +2 +3 +4= 0

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA