• Câu hỏi:

  Cho tổng \(A = 14 + 16 + 18 + 20.\)

  Dựa vào tính chất chia hết của một tổng, A sẽ chia hết cho?

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta thấy các số 14, 16, 18, 20 đều chia hết cho 2 nên có thể suy ra A chia hết cho 2.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC