ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét xem hiệu nào dưới đây chia hết cho 7?

  • A. \(49 - 35 - 7\)
  • B. \(50 - 36 -8\)
  • C. \(80 - 17 - 14\)
  • D. \(79 - 19 - 15\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệu \(49 - 35 - 7\) sẽ chia hết cho 7 

  Vì : 49, 35, 7 đều chia hết cho 7.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF