YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

  for i := 1 to length(str) - 1 do str[i+1] := str[i] ;

  • A. Dịch chuyển các kí tự của xâu về sau 1 vị trí
  • B. Dịch chuyển các kí tự của sâu lên trước một vị trí
  • C. Khởi tạo lại mọi kí tự của xâu bằng kí tự đầu tiên
  • D. Khởi tạo lại mọi kí tự của xâu bằng kí tự cuối cùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON