YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho trước var st: string[100]; vt: byte; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  while pos('anh', st) < > 0 do 

       begin 

             vt:= pos('anh', st); 

             delete(st, vt, 3);

             insert('em', st, vt);

       end;

  • A. Thực hiện tuần tự các việc: tìm vị trí xâu, xóa xâu tìm thấy, chèn xâu mới vào
  • B. Thay thế cụm kí tự "anh" bằng cụm kí tự "em" trong xâu s
  • C. Thay thế tất cả cụm kí tự "anh" bằng cụm kí tự "em" trong xâu st
  • D. Thay thế tất cả cụm kí tự "em" bằng cụm kí tự "anh" trong xâu s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON