AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết xâu đối xứng có tính chất "đọc nó từ phải sang trái cũng thu được kết quả giống như đọc từ trái sang phải". Hãy chọn xâu đối xứng: 

  • A. "a"
  • B. "abccba"
  • C. "abcdcba"
  • D. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>