• Câu hỏi:

  Cho \(n \in {N^*}\), dãy \((u_n)\) là một cấp số cộng với \(u_2=5\) và công sai \(d=3\). Khi đó \(u_{81}\) bằng:

  • A. 239
  • B. 245
  • C. 242
  • D. 248

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({u_2} = {u_1} + d \Rightarrow {u_1} = {u_2} - d = 2\).

  Lại có: \({u_{81}} = {u_1} + 80d = 2 + 80.3 = 242\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC