AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các loại hoocmôn sau:

  ⦁ Testosterone

  ⦁ Ơstrogen

  ⦁ Ecđixơn

  ⦁ Juvenin

  ⦁ GH

  ⦁ FSH

  Loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng lạ

  • A. (1), (2) và (4)
  • B. (3), (4), (5) và (6)
  • C. (3)
  • D. (3) và (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>