AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là

  • A. Hoocmôn sinh trưởng và testosterone
  • B. Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin
  • C. Testosterone và ơstrogen
  • D. Hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>